IRITZIA

  • Zerbait gaizki egiten ari gara. Ba omen daude pobreziak lotzen dituen bi mutur: soinean dudan kamiseta josten ibili denarena, eta erosi duenarena. Bakoitza mundu txoko ezberdinetan. Baina pobrezia ez da han nonbait dagoen zerbait. Eta erdian,...
  •    Hasiera baten, jendearen izenak bi osagai zituen:Patronimikoa (aitarena) eta toponimikoa (herriaren edo etxearen erreferentzia egiten zuena.) Araban, batez ere, horren adibide asko ditugu gaur egun. Jendea izendatzeko era hau (Diaz de Zerio, Lope de Agirre…)...
  • Aurreko uda batean, izenburu bereko beste eritzi artikulu bat idatzi nuen Hitza honetan, Italiako maisu batek bere ikasleei jarritako udako lanen harira. Duela gutxi, beste maisu batek «nik neure kortxoan dut jarrita» esan zidan eta eskertzen...
  • Oraintsu pasatu da nire urtebetetze eguna. Jende askori ez zaio bere eguna batere gustatzen, baina niri ilusioa egiten dit urtero, egun batez, behintzat, gure amak erditu ninduen egunaz akordatzeak. Eta sei urte egin nituenean oparitu zidaten...
  • Asko mirestu izan dot beti hilten dakien jendea, hilteko ikaraz bizi diran kristinau oilobustien —nahiz pareko koldarren— aldean. Hilten dakiena jakintsua da, bizitzen jakin dauan zantzu. Bizitearen ezaugarri bat baino ez da heriotzea, unerik gailurrena; horretara...

Send this to friend